Jag tycker om att ha många järn i elden. På denna sida återfinns en brokig samling information om och länkar till de olika projekten jag håller på med.

För närvarande är jag inte involverad i några projekt. Tiden finns helt enkelt inte till.